Hiszpania

Hiszpania uważana była przez wieki za bastion i ostoję katolicyzmu. Jeszcze za czasów frankizmu katolicyzm był religią państwową. Dziś jeszcze katolicy stanowią zdecydowaną większość hiszpańskiego społeczeństwa, a ich religijność bywa niezwykle silna i żywiołowa. Utrzymuje się do dziś tradycja bractw procesyjnych – przykościelnych organizacji, zrzeszających mężczyzn pełniących w czasie niezwykle malowniczych procesji różne funkcje. Przynależność do bractwa jest bardzo prestiżowa. W Hiszpanii sporo jest sanktuariów maryjnych, cudownych figur i obrazów, do których pielgrzymują wierni, by modlić się i wypraszać łaski. Trwa także tradycja, znana nam dobrze z Polski, peregrynujących figur i obrazów. W czasie takiej peregrynacji figura opuszcza kościół i jest noszona do domów wiernych, w których na wspólnych modłach gromadzą się parafianie.
Sytuacja ta jednak powoli się zmienia. Kościół stracił dużo poparcia społecznego, po okresie frankizmu – wielu hierarchów wspierało rządy dyktatora. Młodzi Hiszpanie coraz częściej odchodzą od religii swoich dziadków, deklarując agnostycyzm, lub ateizm. Zmiany te widoczne są gołym okiem – Hiszpanie się laicyzuje. Świadczą o tym przemiany społeczne, takie jak legalizacja związków homoseksualnych.
W Hiszpanii poza parafiami katolickimi działają także wspólnoty protestanckie i muzułmańskie.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: